Razrabotki

Въздушен транспорт – същност, особености и фактори за териториално разпределение

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 20 страници 

Съдържание

 1. Увод
 2. Транспортът в съвременното общество
 3. Същност и особености на въздушния транспорт
 4. Въздушният транспорт от екологична гледна точка
 5. Въздухоплавателният сектор на Европа
 6. Организационни форми за осъществяване на превозите по въздушен транспорт
 7. Цени и ценообразуване на пътническите превози по въздушен транспорт

Използвана литература:

 • Бакалова, В. & Николова, Хр. (2010). Икономика на транспорта. София: УИ УНСС.
 • Герами, В. Д. & Колик, А. В. (2014). Управление транспортными системами. Транспортное обеспечение логистики. Москва: Юрайт.
 • Евроконтрол, US-Europe continental comparison of ANS cost-efficiency trends, 2014 г.
 • Европейска обсерватория на капацитета и качеството на летищата, Learning from national, regional and local strategies on airport capacity, окончателен доклад на работната група, май 2015 г.
 • Персианов, В. А. (2014). Экономика пассажирского транспорта. Москва: КНОРУС.
 • Раковска, М. (2011). Международна логистика. София: УИ УНСС.
 • Станева, В., Т. Петков, И. Йоцев, Х. Станев (2018). Критичен анализ на интегрираната транспортна стратегия в периода до 2030 г., част въздушен транспорт. Механика Транспорт Комуникации, Т. 16, бр. 3/1.
 • ACMI – разходи за един блок час по елементите: aircraft (въздухоплавателно средство), crew (екипаж), maintenance (поддръжка) , insurance (застраховка).
 • David, P. A. & Stewart, R. D. (2008). International Logistics. Thomson