razrabotki

Въззивното производство по НПК. Правомощия на въззивния съд

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

16 страници - научна разработка

Съдържание:

 1. Въззивна инстанция за проверка на присъдите. общи положения образуване и ред за разглеждане на въззивното дело

1.1  Разлика между контролно-отменително и въззивно производство

1.2 Особености на въззивното съдебно производство

1.3 Образуване на въззивно производство

1.4. Ред за разглеждане на въззивното дело

 1. Правомощия на Въззивния Съд

2.1. Отмяна на присъдата и връщане на делото за ново разглеждане (чл. 335 НПК) 2.2. Отмяна на присъдата и постановяване на нова присъда (чл. 336 НПК)

2.3 Изменяне на първоинстанционната присъда (чл. 337 НПК)

2.4. Потвърждаване на присъдата (чл. 338 НПК)

2.5. Отмяна на присъдата и прекратяване на наказател­ното производство (чл. 334, т. 4 НПК), както и спиране на наказателното производство (чл. 334, т. 5 НПК)

 1. Производство пред въззивната инстанция за проверка на определенията. частни жалби и частни протести

3.1.Характерни белези на производството по Глава два­десет и втора НПК

 1. Източници
 1. Чинова, М. Обща характеристика на въззивното производство по НПК. – Съвременно право, 1999, № 4
 2. Кочев, К., Апелативен съд и апелативно производство, С., 1992
 3. Манев,Н., Наказателнопроцесуално право. Ръководство за студенти,Сиела,2016
 4. Митов,Г., Структура на въззивното производство (два стадия и шест етапа на съдебното заседание),De jure, брой 2,2015
 5. Ненков,Р., Новото в съдебното производство според новия Наказателно-процесуален кодекс,2006,с. 5, публикувано в сайта на Висш адвокатски съвет, http://vas.bg/files/2006-1-2.doc
 6. Георгиев, Г., Учебно помагало по Наказателен процес , Нова звезда , С., 2015
 7. Вучков,В., Маринова,Г., Наказателен процес в схеми и таблици,Сиби, 2016