Razrabotki

Възможности за оптимизиране на данъчно-осигурителния контрол

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 18 страници

Съдържание:

 1. Увод
 2. Организация на данъчно-осигурителния контрол
 3. Контрол на системата за социално осигуряване
 4. 4. Роля и функции на държавния финансов контрол
 5. Изпълнение на задълженията на органите на НАП

            5.1. Публични финансови вземания установяват служители на Националната агенция за приходите

 1. Заключение

Литература:

 1. Динев, М. Контрол в социалното управление. София, Тракия-М, 1999
 2. Донев, К. и др. Теория на финансовия контрол. Варна, Наука и икономика, 2010
 3. Закон за Националната агенция за приходите
 4. Официална страница на НАП;
 5. Кучев, Ст., „Финансово право”, С., 1998
 6. Кучев, Ст., „Финансово право”, С., 1999
 7. Стоянов, Ив., „Финансово право”, изд. Фенея, С., 2010