razrabotki.net

Възможности за развитие на човешкия капитал в България

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

15 страници - разработка

Съдържание:

  1. Политика за натрупване и инвестиране във физически капитал
  1. Политика за инвестиции в човешки капитал

2.1. Човешки капитал, човешки ресурси и икономическо развитие

2.2. Провеждане политики по формиране на човешкия капитал в областта на образованието 

  1. Ролята на държавата и частния сектор за повишаване качеството на човешкия капитал

3.1. Ролята на финансирането при формирането на човешкия капитал

3.2.Ролята на образованието при формирането на човешкия капитал

3.3. Социално неравенство и образователна поляризация

4.Човешкият капитал в условията на интеграция и глобализация

Литература:

  1. Илиева С., Организационно развитие, СУ., 2006.
  2. Самоукина, Н., Ефективна мотивация на персонала, СофтПрес, С., 2007.
  3. Вачкова, Е и колектив, Ефективно управление на човешките ресурси – практически наръчник, РААБЕ, С., 2005.