razrabotki

Възникване на българско архивиране

Продажна цена Цена 45.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

18 страници - разработка

Съдържание

  1. Увод
  2. Проекти за създаване на държавни архиви в България
  3. Начало на архивното законодателство у нас
  4. Съвременно архивно състояние

Литература:

  1. Нейнова,. А. – българска национална архивна система като централен модел;
  2. Кузманова, М. – Разпределение на документалния материал от държавния архивен фонд между архивите в България
  3. Ангова, К. ; М. Пискова; М. Тодоранова – Архив на българските архиви;
  4. Кузманова, М. – История на архивите и организация на архивното дело в България. С – 1966 г.