razrabotki

Възникване на правотворчеството

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

13 страници - курсова работа

Съдържание:

  1. Увод
  2. Изложение

    /Особено важна е правотворческата дейност на държавата за процеса на формирането на правото в континенталната правна система. По традиция в тази правна система правотворчеството по своето значение решаващ, конститутивен етап на процеса на правообразуването............../

  3. Заключение

Използвана литература:

  1. Алексеев, С., „Обща теория на правото”
  2. Лекции- доц. д-р Манол Станин 2016 г.
  3. Колев, Т., „Теория на правотворческата дейност” – София 2007 г.
  4. Колев, Т.,„Теория на правотворческата дейност”, университетско издателство „Св. Климент Охридски” – 2006 г.
  5. Спасов, Б., „Съставяне на правните нормативни актове”
  6. Милкова, Д., „Юридическа техника” – София 2002 г.
  7. Христова, В., сп.”Правна мисъл” – 2004 № 4