razrabotki

Възникване на правотворчеството

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

13 страници - курсова работа

Съдържание:

 1. Увод
 2. Изложение

  /Особено важна е правотворческата дейност на държавата за процеса на формирането на правото в континенталната правна система. По традиция в тази правна система правотворчеството по своето значение решаващ, конститутивен етап на процеса на правообразуването............../

 3. Заключение

Използвана литература:

 1. Алексеев, С., „Обща теория на правото”
 2. Лекции- доц. д-р Манол Станин 2016 г.
 3. Колев, Т., „Теория на правотворческата дейност” – София 2007 г.
 4. Колев, Т.,„Теория на правотворческата дейност”, университетско издателство „Св. Климент Охридски” – 2006 г.
 5. Спасов, Б., „Съставяне на правните нормативни актове”
 6. Милкова, Д., „Юридическа техника” – София 2002 г.
 7. Христова, В., сп.”Правна мисъл” – 2004 № 4