Razrabotki

Възникващи потребности от комуникация с родителите в интеркултурна среда

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 10 страници

Съдържание

  1. Увод
  2. Педагогическо общуване и комуникация с дете-учител-родител
  3. Модели на комуникация и партньорство
  4. Изводи
  5. Заключение

Литература:

  1. Колева, Нели. Естетическата позиция – условие за развитие на творческите способности. Предучилищно възпитание, 2005 г., № 5, с. 36-41.
  2. Национална проектна стратегия за отпадащите ученици от училище 2013 – 2020 г
  3. Тоцева, Я. (1999). Опит за конструиране на дидактическа технология в светлината на интеркултурното образование. сб. Интеркултурно образование в България – идеал и реалност. София, с. 146–171.
  4. Тоцева, Я. (2010). Децата с небългарска етническа идентичност и началното училище, сб. Език, култура, идентичност, том II, Шумен, с. 239–246