razrabotki

Възпитателен потенциал на хриястиянството

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

13 страници - реферат

Съдържание:

 1. Увод
 2. Значение на празниците за възпитание на учащите в дух на етническа толерантност
 3. Български празници, традиции и ритуали характерни за християните в България.
 4. Роля на християнските празници за възпитанието на детето
 5. Заключение

Литература:

 • Захариева Й., Общнсти и празници в България.
 • Караиванова, А., А. Мишева. За българските народни обичау. Сп. Предучилищно възпитание, бр. 2, 2005.
 • Колев Н., Българска етнография (Етнология), GABEROFF, В.Т., 2000.
 • Попов Ат., Сн. Попова, Теория на възпитанието, ЮЗУ ,,Неофит Рилски’’, Бл.,2000.
 • Попова, С.Съвременност и възпитание – Благоевград, 2002
 • Стоянов М., Време и вечност в православните църковни празници, Сп. ,,Обшествено възпитание’’, бр.1/2000.