razrabotki

Възпитателно взаимодействие върху децата на християнския празник Великден

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Съдържание:

 1. Въведение
 2. Възпитателен потенциал на Празникът Великден
 3. Организиране на възпитателната среда
  • Функциите на педагога в образователния процес
 4. Изводи

Литература:

 1. Колев Н., Българска етнография (Етнология), GABEROFF, В.Т., 2000.
 2. Попов Ат., Извънкласна и извънучилищна дейност с учениците, ЮЗУ ,,Неофит Рилски’’, Бл., 1994г.
 3. Попов, Ат. Комплексно - интегративният подход във възпитанието, Бл, 1995.
 4. Попов Ат., Сн. Попова, Теория на възпитанието, ЮЗУ ,,Неофит Рилски’’, Бл.,2000.
 5. Радинова Д., Етнос. Етнология. Етнически процес.
 6. Стоянов М., Време и вечност в православните църковни празници, Сп. ,,Обшествено възпитание’’, бр.1/2000.
 7. Свиленов, Д.,2 Християнска етика, 2003.