Razrabotki

Възрастова характеристика на началната училищна възраст

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

14 - страници - реферат

Съдържание:

 1. Увод
 2. Особености   на   развитието   в   начална   училищна възраст.
 3. Психологическа характеристика на начална училищна възраст
  • Етапи и възрастови особености
 4. Стадий на конкретните операции в начална училищна възраст
 5. Ценностните ориентири на образованието в началното училище

Литература:

 1. Мутафова, М., Въпроси на възрастовата и педагогическа психология. Бл., 2015
 2. Николов, П., и кол. „Педагогическа психология”. Университетско издателство „ Неофит Рилски”, Бл., 2007
 3. Оракова, М.- "Рефлексивното "АЗ", Бл., 2000
 4. Цоков, Пл. -"Теории за развитието на личността в онтогенезата";
 5. Минчев, Борис, Психология на човешкото развитие. Варна, 2005.
 6. Стаматов, С.,, Детска психология., Пл. 2000