Razrabotki

Външна политика на Афганистан

Продажна цена Цена 35.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 12 страници

Съдържание

  1. Увод
  2. Външна политика на Афганистан
  3. Заключение

 

Използвана литература:

  • Евсеев, Вл. Афганистан и нетрадиционните заплахи за Централна Азия//Сп. Международни отношения № 3/20015
  • Мирчев, М. Авганистанското движение „Талибан“ – структура и възможности за организаиране на съпротива (реалност и измислица)//Сп. Международни отношения № 5-6/2014
  • Недева, Т. Афганистан и играта на интереси//Сп. Международни отношения. Книжка 6/ 2010
  • Цеков, К. Външна политика на азиатските държави. Учебно помагало. Благоевград, 2009