Razrabotki

Външна политика на България 1919 – 1939 г.

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 10 страници

Съдържание:

1. Външна политика на Ал. Стамболийски

2. България и големите европейски държави – подозрителността на победителите

3. Опити за разкъсване на балканската примка през 20-те и началото на 30-те години

4. Втората половина на 30-те години – българската външна политика пред нови възможности и нови изпитания

5. Версайската договорна система

 

 

 

Използвана литература

  • Баева, И, Е. Калинова, Следвоенното десетилетие на българската външна политика, С., 2003.
  • Димитров, Г., Г.Йотов, Зл. Тръпков, Институционална рамка на външната политика на България, сп. Международни отношения, бр. 5, 1999.
  • Димитров, Ил., Между Мюнхен и Потсдам. Българската политика през Втората световна война, С., 1998.