Razrabotki

Вътрешен контрол и вътрешен одит в организацията

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 19 страници

Съдържание:

1. Вътрешен контрол и вътрешен одит

2. Ефикасност на системата за вътрешен контрол

2.1. Цели и съставни части на вътрешния контрол

2.2. Концепции

2.3. Ефективност на контролните процеси

3. Участници във вътрешния контрол

4. Инструменти за оценка

5. Обща оценка на системата за вътрешен контрол

6. Специфични елементи на вътрешния контрол

Използвана литература:

1.Ангелов, А. Организационно поведение. София, 2002.

2. Паунов, М. Организационно поведение. София, 1998.

3. Райков, З. Публична комуникация. София, 1999.

4. Райков, З. Технологии и техники на публичната комуникация. София, 2001.

5. Райков, З. PR - технологията на успеха. София, 2003.

6. Савов, З. Основи на управлението. София, 1996.