Razrabotki

Геополитика на Балканите

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

13 страници - теоретична разработка

Съдържание

 1. Въведение
 1. Глобализация на геополитика и сугурността
 1. Геополитика на Балканите
 1. Политика на „Балканизация“
 1. Европейска интеграция и колективна безопасност на Балканите
 1. Заключение

Използвана литература:

 1. Загоров, О., Н. Йорданов. Тероризъм. Психология. Идеология. Геополитика. „Военно издателство“, 2007.
 2. Иванов, В., Интилигентната система за националната сигурност. Възможности, подходи, решения. С., 2014
 3. Йончев, Д., Дефиниране и предифиниране на сигурността, С., 2008
 4. Списание „Политика и култура” бр. 6 – 7, 2011
 5. Слатински, Н. За петте нива на сигурността, сборник „Актуални проблеми на националната и международна сигурност“, С., 2008
 6. Стойков, С., Стратегически мениджмънт на знанието в системата за сигурността и отбрана. С., 2012