Razrabotki

Глобализация, същност, форми и измерения

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 16 страници

Съдържание:

 1. Въведение
 1. Същност на глобализацията
 1. Измерение на глобализацията. Основни потоци на глобализацията
 1. Глобализация и икономическо развитие
 1. Предимства и положителни ефекти от глобализацията
 1. Отрицателни ефекти от глобализацията
 1. Перспективи и тенденции в развитието на глобалното общество
 1. Заключение

Литература:

 1. Списание „Политика и култура” бр. 3 – 4, 2010 г.
 2. Бъчваров, М., Ст. Карастоянов, сборник статии „География и геополитика” кн. 2, 2000 г.
 3. Боева, Б., Мениджмънт в условията на интернационализация и глобализация (глобален мениджмънт), Издателство – УНСС, С., 2014
 4. Кънев, М., Глобализация и държавност, Свищов, 2010