Razrabotki

Гражданско образование в предучилищна възраст – интерактивни методи

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Проект - 20 страници

Съдържание:

Увод

 Изложение

 1. Теоретичен анализ на гражданското образование в предучилищна възраст
 2. Интерактивни методи на гражданско образование

Изследване

 1. Цел, задачи, обект, хипотеза и методи на изследване
 2. Метод на изследване
 3. Анкета с учители

Обобщение и изводи

Препоръки

Заключение

Използвана литература

Приложение:

Анкетна карта


Използвана литература

 • Василева М. За гражданското образование и възпитание. Сп.„Контакти”, кн. 1, 2013.
 • Джорова, Б, публикация „ Съвременно образование – мисия и визии“, Бл., 2010.
 • Закон за предучилищно и училищно образование, 2016
 • Захариева, З. Гражданско образование. С., 2001
 • Колева, И. Организация, рефлексия, ситуация. 2000.
 • Колева, И. Образователно предписание „ НЕО- ГЕЯ". 2000.
 • Лазарова, Л., М. Димитрова. Екологично образование за устойчиво развитие. Посоки, С., 2001.