Razrabotki

Грам-положителни бактерии. Род Staphylococossus

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка по микробиология - 14 страници 

 

Съдържание

 1. Обща характеристика
 2. Грам положителни коки
 3. Род Стафилококи
 4. Стафилококови инфекции и заболявания
 5. Предпазване и предотвратяване от инфекция със стафилококи
 6. Заключение


Използвана литература:

 • Иванчева К., Р.Еникова, Е.Радоилска. Микробиологична характеристика и норми за кетъринг-продукция. Сб. «Науката за хранене пред нови възможности и предизвикателства.» Под. Ред.Б.Попов, София, 2008.
 • Иванова, Е. Бактериални форми без клетъчни стени. Издателство АИ "Проф. Марин Дринов", 2005.
 • Михов, М. „Обща и специална патология”, Бл., 2003.
 • Мъри, П., Розентал, К. С., и Пфалер, М. А. Медицинска микробиология. 2015.
 • Пратс, Г. Клинична микробиология. 2006.
 • Шишкова, К., А. Хинков. Ръководство за практически занятия по вирусология. УИ "Св. Климент Охридски", С., 2019.