Razrabotki

Гризачи

Продажна цена Цена 45.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 29 страници + ИЛЮСТРАЦИИ 

СЪДЪРЖАНИЕ:

УВОД ..................................................................................................................................................................... 2

ИЗЛОЖЕНИЕ........................................................................................................................................................ 3

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА РАЗРЕД ГРИЗАЧИ...................................................................................... 3

ОСОБЕНОСТИ В ЕВОЛЮЦИЯТА НА ГРИЗАЧИТЕ...................................................................................... 4

ПРОИЗХОД НА ГРИЗАЧИТЕ КАТО НЕПРИЯТЕЛИ НА ЧОВЕКА.............................................................. 5

СТОПАНСКО ЗНАЧЕНИЕ НА ГРИЗАЧИТЕ КАТО ВРЕДИТЕЛИ............................................................... 5

ЗДРАВНО – МЕДИЦИНСКО ЗНАЧЕНИЕ НА ГРИЗАЧИТЕ КАТО ВРЕДИТЕЛИ..................................... 6

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ГРИЗАЧИТЕ, АКТИВНА И ПАСИВНА МИГРАЦИЯ...................................... 6

ПОЛЗИ ЗА ЧОВЕКА ОТ ГРИЗАЧИТЕ.............................................................................................................. 8

ОСОБЕНОСТИ В МОРФОЛОГИЯТА, АНАТОМИЯТА, ФИЗИОЛОГИЯТА,

ЕКОЛОГИЯТА НА ГРИЗАЧИТЕ..................................................................................................................... 9

Физически характеристики......................................................................................................................... 9

Зъбна анатомия на гризачите.................................................................................................................. 9

Кожна покривка на гризачите.................................................................................................................... 8

Костна система на гризачите................................................................................................................. 10

Мускулна система на гризачите.............................................................................................................. 10

Храносмилателна система на гризачите.............................................................................................. 10

Терморегулация, устройство и функции на някои органи и системи на гризачите.......... 11

Хранене на гризачите.................................................................................................................................. 12

Размножаване на гризачите....................................................................................................................... 13

Денонощна активност на гризачите........................................................................................................... 13

Екологични приспособления на гризачите към условията на средата ............................................ 13

Жизнени форми на гризачите като способ за приспособяване.................................................. 14

Динамиката на популацията на гризачите.......................................................................................... 15

Цикълът на популационна динамика.................................................................................................... 15

СИСТЕМАТИКА НА ГРИЗАЧИТЕ............................................................................................................ 16

ГРИЗАЧИТЕ ВРЕДИТЕЛИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО В БЪЛГАРИЯ................................................ 17
ОБИКНОВЕНА ПОЛЕВКА........................................................................................................................ 17

ВОДЕН ПЛЪХ.................................................................................................................................................... 18  

ГЮНТЕРОВА ПОЛЕВКА................................................................................................................................ 18

ЕВРОПЕЙСКА ПОДЗЕМНА ПОЛЕВКА.............................................................................................. 18

МАЛКО СЛЯПО КУЧЕ.................................................................................................................................... 18

ОБИКНОВЕН ХОМЯК..................................................................................................................................... 19

ОБИКНОВЕН ЛАЛУГЕР............................................................................................................................. 19

ГОЛЯМ ОБИКНОВЕН СЪНЛИВЕЦ............................................................................................................. 19

ГОРСКИ СЪНЛИВЕЦ...................................................................................................................................... 20

ГРАДИНСКИ СЪНЛИВЕЦ............................................................................................................................. 20

ОБИКНОВЕНА ПОЛСКА МИШКА............................................................................................................. 20

ОБИКНОВЕНА ГОРСКА МИШКА......................................................................................................... 21

ЖЪЛТОГЪРЛА ГОРСКА МИШКА.................................................................................................................. 21

ДОМАШНА МИШКА........................................................................................................................................ 21

СИВ ПЛЪХ......................................................................................................................................................... 22

ДИВ ЗАЕК.......................................................................................................................................................... 22

БОРБА С ВРЕДНИТЕ ГРИЗАЧИ ПРИ ПОЛСКИ УСЛОВИЯ.................................................................. 22

ОТЧИТАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ГРИЗАЧИТЕИ ПРАГОВЕТЕ НА ВРЕДНОСТ....................................... 23

БИОЛОГИЧНИ СРЕДСТВА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ОТ ГРИЗАЧИ................................................. 24

ЕСТЕСТВЕНИ РЕГУЛАТОРИ НА ВРЕДНИТЕ ГРИЗАЧИ...................................................................... 25

ОРГАНИЗАЦИЯ НА БОРБАТА С ВРЕДНИТЕ ГРИЗАЧИ ПО СКЛАДИРАНИТЕ ПРОДУКТИ И МАТЕРИАЛИ..................................................................................................................................................... 25

Профилактични мерки за борба с гризачите..................................................................................... 25

Изтребителни мерки за борба с гризачите..................................................................................... 26

ЗАКЛЮЧЕНИЕ................................................................................................................................................... 27

БИБЛИОГРАФИЯ............................................................................................................................................... 29

 

БИБЛИОГРАФИЯ

 • Ненасекомни неприятели – проф. дсн Антония Влаева Матеева, 2004 г. с. 179-211;
 • Пешев, Цоло. Фауна на България. Т. 27. Mammalia. София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 2004.  с. 308-320;
 • Милтън, Катрин (1984): [Семейство Sciuridae]. В: Макдоналд, Д. (съст.): Енциклопедия на бозайниците: 612 – 623;
 • Бери, R.J. & Årgren, G .Енциклопедия на бозайниците. New York, Facts on File, 1984;
 • Spermophilus citellus (Linnaeus, 1766). // Червен списък на застрашените видове IUCN. Международен съюз за опазване на природата;
 • Червена книга на Република България;
 • Coroiu, C., Kryštufek, B., Vohralík, V. & Zagorodnyuk, I. Spermophilus citellus. // Червен списък на застрашените видове IUCN. Международен съюз за опазване на природата, 2008;
 • http://agronomstvo-d.blogspot.com/;
 • Blashfield, Jean F .. Гризачи. // Научна енциклопедия;
 • Сингъл, Ж .; Dickman, C.R .; MacDonald, D.W. Гризачи. // Енциклопедия на бозайниците. 2-ри. Oxford University Press, 2001;
 • Wilson, D. E. и D. M. Reeder, eds. 2005. Видове бозайници по света: таксономична и географска справка. Johns Hopkins University Press, Балтимор;
 • Майърс, Фил. Rodentia. // Интернет за многообразието на животните. Музей по зоология на Мичигански университет, 2000;
 • Meerburg BG, Singleton GR, Leirs H. Годината на Плъха приключва: време за борба с глада 2009;  
 • Meerburg BG, Singleton GR, Kijlstra A. Болести, пренасяни от гризачи, и техните рискове за общественото здраве;
 • Вагонер, Бен. Въведение в Гризачи. // Музей на палеонтологията в Калифорнийския университет, 15 август 2000;
 • Новак, Р. М . Бозайниците на Уокър от света. Johns Hopkins University Press, 1999;
 • Niemiec, Брук А .. Дентални, орални и лицево-челюстни особености на животните. CRC Press, 15 октомври 2011;
 • Parshad, V.R .. Контрол на гризачите в Индия. // Интегрирани рецензии за борба с вредителите 4. 1999;
 • Janke, Axel и др. Намаляването на прерийните кучета намалява предлагането на екосистемни услуги и води до опустяване на полуаридни тревни площи;
 • Крюгер, Кирстен. Храната връзки между кучета бизони и прерии: експериментален анализ. // Екология 67 (3). 1986;
 • Райт, J. P .; Jones, C.G .; Flecker, A. S .. Инженер на екосистемата, бобърът, увеличава богатството на видовете в мащаба на пейзажа;
 • Атънбъро, Дейвид. Животът на бозайниците BBC Books, 2002;
 • Бобърът: Естествена история на инженер от влажните зони. Cornell University Press, 2003. ISBN 978-0-8014-4098-4. с. 67 – 75;
 • Ландри, Стюарт О. младши .. Гризачите като всеядни. // Тримесечен преглед на биологията 45 (4). 1970. Hydromys chrysogaster: Воден плъх...