Razrabotki

Група хидроморфни почви

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 16 страници

Съдържание:

 1. I. Увод
 2. Същност и значение на почвата;
 3. Фактори за образуване на почвата;
 4. Почвено – географско райониране.
 5. II. Обща характеристика на хидроморфните почви

III. Класификация

 • Клас повърхностно хидроморфни почви
 • Псевдоподзолисти почви;
 • Клас неразвити хидроморфни почви
 • Алувиални почви;
 • Алувиало – ливадни почви;
 • Клас торфени хидроморфни почви
  • Ливадно – блатни почви;
  • Торфено – блатни почви.

4)  Клас антропогенни хидроморфни почви


Използвана литература:

 1. Гюров Г., Артинова Н. 2001. Почвознание. Изд. Макрос 2001, Пловдив.