Razrabotki

Групите в социалната психология. Видове групи

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 12 страници

Съдържание

 1. Увод
 2. Групите като вид социални общности
 3. Класификация на социалните групи
 4. Личността включена в групи

4.1. Характеристика на хора, които представляват групата

 1. Малката група. Класификация и разделение
 2. Групова динамика в малките групи
 3. Взимане на решения в малката социална група
 4. Ролята на лидера в малките социални групи
 5. Заключение

 

Използвана литература:

 1. Алексиев, Е., Георгиев, К., „Обществото – бъдещето пред нас”, С., 2014.
 2. Андреева, Л., „Социална психология”. Христоматия, изд. Дилок, София 2001г.
 3. Тодорова, Е., „Социална психология”. Изд.София „Климент Охридски”, 1992 г.
 4. Джонев, С., „Социална психология Том 3”.Изд.Софи-р.София -1996г.
 5. Стоицова, Т., ”Живеем с другите – социалнопсихологични проблеми”. Изд.Нов български университет. София, 1998г.