Razrabotki

Групова работа и работа в екип в медицинската практика

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 23 страници 

Съдържание

  1. Увод
  2. Теоретичен обзор на екипната и групова работа

2.1.      Екип

  1. Същност на екипната работа
  2. Работата в екип в медицинската практика
  3. Казус: Ефективна работа в екип при дете с Церебрална парализа
  4. Заключение


Литература:

1)         Андреева, Л. Социално познание и междуличностно взаимодействие. Лик, С., 1999.

2)         Балкански, П. Христоматия по организационен мениджмънт. С., 2003.

3)         Василев, В., О. Чорбаджийска, Цв. Бельовска, Мениджмънт и управленски технологии. Пропелерер, С., 2017.

4)         Воденичаров, Ц„ С. Попова, Медицинска етика, София, , изд. „Филвест”, 2005.

5)         Джонев, С. Социална организация - теория, диагностика, консултация, част I, С., 2001.

6)         Каменов, К., Хаджиев, К., Човешкият фактор и екипната дейност в управлението, С. 2000.

7)         Кариева, Р. Идеалният екип, който работи като часовников механизъм. С., 2005.

8)         Наръчник за медицинските сестри, под ред. на Катя Юрукова, София, изд. „Филвест”, 2004.

9)         Недкова, А. Учебната работа в екип – фактор за формиране на професионална компетентност в колежанското образование. – Педагогика, 2007.

10)       Паунов, М.  Изграждане на ефективни екипи. Пълен набор от умения за изграждане на силни и работещи екипи. С., Класика и стил, 2006.

11)       Попов, Т., и кол. Медицинска педагогика. Издателство „Екс Прес“, Габрово, 2011

12)       Рамчев, К. Психология на управлението. ВСУ, В., 2002.

13)       Ранев, А. Личностно-професионален профил на учителя като мениджър на иновационни дейности. – Педагогика, С., 2008

14)       Тоцева, Я. Управление на комуникациите в образованието. Издателство „Фабер“, В. Търново, 2015.

15)       Христова Т., Т. Христов и С. Христов, 10те златни правила за работа в екип, С., 2006

16)       Шехова, М. Качество на образованието: проблеми и технологии на управление//Сборник на Университетско издателство „Неофит Рилски“, Бл., 2013.

17)       Флеминг, Ян. Работа в екип: джобен наръчник. С., 1996.