Razrabotki

Групови технологии за учене

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 13страници

Съдържание:

 1. Увод
 1. Използване на груповата технология в учебния процес
 1. Класификация на групова форма на обучение
 1. Модели за групово обучение
 1. Анализ на груповата технология
 1. Изводи 

Използвани източници:

 1. Андреев, М. Дидактика, С., 1987, с.217-219.
 2. Тодорина, Д. Урокът – основна организационна форма на обучение. Благоевград.,1996
 3. Петров, П. Груповата учебна работа и организационните форми на обучение. Педагогика № 6-7, с.15, 1991
 4. Минкова, Ст., Груповата дейност в урока-условие за възпитание в колективизъм, Начално образование, № 3, 1987
 5. Христозова, Г., Т. Иванова, Дидактически концепции за групово обучение в българското училище, теория и практика на груповото общуване. Бургас, 1998.