Razrabotki

Гръцка пропаганда в Европа – „Мегали идея“

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 17 страници

Съдържание

 1. Гръцката „Мегали идея“
 2. Същност
 3. Конституция от 1844 г. и развитие на гръцката държава до началото на 60-те години на XIX век
 4. Национална доктрина и външна политика – обявяване на „Мегали идея“

4.1. Детрониране на крал Отон I. „Коронована демокрация“

 1. Източната криза от 1875 – 1878 г. и раздвижването в Гърция
 2. Положителни моменти от „Маегали идея“
 3. Ключови моменти в „Мегали идеята“
 4. Крах

Използвана литература:

 • Балканите в политиката на големите, Институт за международни изследвания, София, 1995.
 • Балканите пред избор: мир или война, АРЕПИ, София, 1993.
 • Иванова К. Актуални въпроси на националният въпрос и малцинствения проблем в Румъния, София, 2001.
 • Манчев, Кр. История на Балканските народи. Том 1 (1352–1878). Второ издание, София, 2006.
 • Манчев, Кр. Националният въпрос на Балканите, София, 1999.
 • Международни отношения, бр. 1/2002, стр 29-48; 4/2002 стр. 68-71