razrabotki.net

Данък на физически лица

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

15 страници - разработка

Съдържание:

  1. Данък върху доходите на физическите лица)
  2. Облагане на доходи от трудови правоотношения
  3. Облагане на доходи от стопанска дейност като едноличен търговец
  4. Окончателен данък за доходи от източник в България и чужбина
  5. Правен режим на местните данъци
  6. Данък върху недвижимите имоти

Използвана литература:

1.Закон за облагане доходите на физическите лица;

2.Лекционен материал по преки данъци;

3.Лекционен материал по публични финанси;