razrabotki.net

Данъчна политика на ЕС

Продажна цена Цена 45.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

22 страници - разработка /курсова работа/

Съдържание:

 

  1. Данъчно хармонизиране на ЕС

1.1. Принципи

1.2. Цели и задачи

  1. История и развитие на данъчната политика в ЕС

2.1. Данък добавена стойност

  1. a) История

                        б) Начисляване на ДДС

      в) ДДС обхват и ДДС ставки

      г) ДДС при внос и износ

                        д)ДДС, начислявано при движението на стоки в рамките на Общността

      е) ДДС върху услуги

      ж) Значение и важност на ДДС за ЕС

2.2. Акцизи

а) Акцизи върху алкохолни напитки

б) Акцизи върху тютюневи изделия

                        в) Акцизи върху енергийните източници

2.3. Лични данъци

2.4. Корпоративно данъчно облагане

2.5. Данъчно облагане на леките автомобили

2.6. Данъчно облагане на доходи от ценни книжа, получени от физически лица

3 . Бюджет на ЕС

3.1. Основни принципи при формирането на Бюджета на ЕС

а) Принцип на единството

б) Принцип на универсалността

в) Принцип на повторяемостта

г) Принцип на равнопоставеността

д) Принцип на специфичността

е) Принцип на единната валута

3.2. Приходи и разходи

3.3. Сметна палата на ЕС

3.4. Нетен принос на страните членки

3.5. Бюджетът на ЕС за периода 2014-2020 г.

 Използвана литература:

  • Основи на финансите - том І и ІІ" на проф.Велчо Стоянов,
  • Основи на финансите от проф. Ганчо Ганчев
  • "Европейско стопанство" Димитър Димитров
  • Лекции по Данъчен контрол на доц. Ж. Райков
  • Преговорна глава 10 „Данъчна политика“
  • Министерство на финансите - http://www.minfin.bg
  • http://www.europa.eu