razrabotki

Данъчна политика на ЕС по отношение на ДДС

Продажна цена Цена 60.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

31 страници - доклад

Съдържание

 1. Резюме
 2. Въведение и история на ЕС по отношение на данъка върху добавената стойност (ДДС)
 3. Данъчнаполитика на ЕС по отношение на данъка върху добавената стойност (ДДС)
 4. Акцизи
 5. Лични данъци
 6. Корпоративно данъчно облагане
 7. Данъчно облагане на леките автомобили
 8. Данъчно облагане на доходи от ценни книжа, получени от физически лица
 9. Правна уредба на политиката на Европейския съюз
 10. Предимства и недостатъци на ДДС
 11. Бюджет на ЕС
  • Основни принципи при формирането на Бюджета на ЕС
  • Приходи и разходи
  • Сметна палата на ЕС

11.4. Нетен принос на страните членки

11.5. Бюджетът на ЕС за периода 2014-2020 г.

Използвана литература:

 • Глобална икономика проф. Чавдар Николов
 • Основи на финансите - том І и ІІ" на проф.Велчо Стоянов,
 • Основи на финансите от проф. Ганчо Ганчев
 • "Европейско стопанство" Димитър Димитров
 • Лекции по Данъчен контрол на доц. Ж. Райков
 • Преговорна глава 10 „Данъчна политика“
 • Министерство на финансите - http://www.minfin.bg
 • http://www.europa.eu