razrabotki.net

Данъчна ревизия по ДДС

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

17 страници - разработка

Съдържание: 

Ревизия

  1. Как се прави ревизия?
  2. Сесии от ревизии

 Основни принципи на ДДС

1. Същност и механизъм на ДДС

2. Принципът за определяне на облагаемите доставки

Облагаеми доставки в бюджетните предприятия

1. Освободени от облагане доставки

2. Определяне на данъчната основа

3. Определяне на данъка за възстановяване

4. Санкции

Счетоводно отчитане на ДДС в бюджетното предприятие

1. Отчитане на начисления ДДС за продажбите на стоки и услуги от бюджетното предприятие

2. Отчитане на данъка за възстановяване за отчетния период

3. Отчитане на ДДС, подлежащ на внасяне от бюджетното предприятие

Литература:

  1. Финансово-счетоводен наръчник на бюджетното предприятие
  2. проф. Косев, Д., Бюджетно ръководство
  3. Закон за ДДС, ПЗДДС
  4. Лекционен курс