razrabotki

Девиантността като социален педагогически феномен

Продажна цена Цена 50.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

18 страница  - разработка

Съдържание:

 1. Увод
 1. Теза
 1. Теоретичен анализ
  • Актуалност на проблема за отклонения в поведенческите модели на децата и юношите
 • Конфликти и противоречия в педагогическия процес. Стратегии за тяхното разрешаване
 • Методики за изследване на конфликтите в педагогическата дейност
 • Содиално-нормативни системи, регулиращи поведението на хората в обществото
 • Типология на девиантното поведение
 1. Казуси за конфликтни ситуации
 1. Примери за конфликтни ситуации
 1. Добри техники за превенция на девиантно и конфликтно поведение Разрешаване на конфликтите в училище:
 1. Заключение

Литература:

 • Карагьозов, И. Психологически проблеми на девиантното  поведение. С., 2002
 • Манчева, Р. Диагностика на личността с девиантно поведение. Бл., 2017
 • Манчева Р. Психология на девиантното поведение.  Бл., 2013
 • Попова, Сн. Възпитателни взаимодействия в семейството , С.,2000
 • Петров, Г. Детската престъпност. С., 2000
 • Чурукова-Цветанова, Л., и др. Педагогика на девиантността. Б., 2015