Razrabotki

Девиантно и деликвентно поведение в юношеска възраст – причини, видове и превенция

Продажна цена Цена 45.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 18 страници 

 

Съдържание

 1. Увод
 2. Теоретичен аспект на проблема
 3. Анализ на девиантно поведение
 4. Характеристика на деликвентното поведение на юношите. Причини за възникване.
 • Емпирична част
 1. Казус на юноша с деликвентно поведение
 2. Превенция на девиантно и деликвентно поведение
 3. Форми и техники на корекционна и възпитателна работа
 4. Съвременен метод на превенция
 5. Анализ
 6. Изводи
 • Литература:
 • Атанасов С., С. Георгиева, Структура на органите извършващи превантивна дейност при борбата с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, Р., 2009.
 • Гайдаров. К., Девиантното поведение на непълнолетните, С. 1999.
 • Гитева, М, Ефективност на корекционно-възпитателната работа на преминаващите през ТВУ, С, 1990.
 • Златанова В., Превенция на противообществените прояви на непълнолетните, С., 2011.
 • Манчева, Р. Диагностика на личността с девиантно поведение. Бл., 2017.
 • Попова, Сн. Възпитателни взаимодействия в семейството , С.,2000.
 • Социално-педагогически профил на детската престъпност, С., 2019.
 • Симеонова М., Медиация на девиантното поведение в училищни условия, С., 2005.
 • Чурукова, Л. Педагогика на девиантността. Бл., 2015.