Razrabotki

Девиантно поведение

Продажна цена Цена 35.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 13 страници

Съдържание:

 1. Увод
 2. Същност на девиантно поведение
 3. Модели и норми на поведение
 4. Социално-нормативни системи, регулиращи поведението на хората в обществото
 5. Типология на девиантното поведение 
 6. Девиантно поведение – фактори за отклоняващото се от нормите поведение

6.1. Видове девиантно поведение

6.2. Възрастови особености при девиантно поведение

 1. Заключение

Литература:

 • Андреева, Л., „Социална психология, Христоматия”, С., 2001.
 • Карагьозов, И. Психологически проблеми на девиантното  поведение. С., 2002
 • Манчева, Р. Диагностика на личността с девиантно поведение. Бл., 2017
 • Манчева Р. Психология на девиантното поведение.  Бл., 2013
 • Попова, Сн. Възпитателни взаимодействия в семейството , С.,2000
 • Чурукова-Цветанова, Л., и др. Педагогика на девиантността. Б., 2015