Razrabotki

Девиантно поведение и методи и работа при превенция на деца с девиантно поведение

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

16 страници - разработки

Съдържание

 1. Въведение
 2. Теоретично изложение на проблема
 3. Практическо описание на казус и варианти на решаване на проблема
 4. Варианти за разрешаване на проблема
 5. Заключение и изводи

Използвана литература:

 • Димитрова, Г. Релацията „Социална екология – девиантно-поведенчески статус на децата“//Сп. Педагогика, № 3/2007.
 • Манчева, Р. Социалните норми – детерминанти на девиантното поведение//Годишник по психология., Благоевград, № 3/2012.
 • Манчева, Р. Диагностика на личността с девиантно поведение. Бл., 2017.
 • Петрова, К. Кризи в личностното развитие на учениците//Сп. Обществено възпитание, № 1/2000
 • Попова, Сн. Възпитателни взаимодействия в семейството , С.,2000.
 • Станкова, М., Клинични и социални аспекти на поведенческите проблеми в предучилищна възраст, НБУ, София, 2012.
 • Славов, Сл. И колектив. Децата, семейството, училището и обществото в началото на 21 век. 2007.
 • Чурукова, Л. //Комбинирани консултативно-терапевтични подходи в социално-педагогическата дейност. Тодорова, Л. Превенция на асоциалните прояви на учениците (сборник студии). Бл., 2011.
 • Чурукова, Л. Педагогика на девиантността. Бл., 2015.