razrabotki

Дееспособност на физическите лица. Понятие. Основни степени

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

10 страници - курсова работа

Съдържание:

  1. Въведение
  2. Дееспособност на физически лице – понятие.
  3. Основни степени.

Използвана литература:

  1. Джеров, Ал., Гражданско право: обща част, Академично издателство „Проф.Марин Дринов”, 1997.
  2. Колев, Т., Теория на правото, изд. „Сиела Норма” АД, София, 2015.
  3. Павлова, М., Гражданско право: обща част, изд. „СОФИ-Р”, София, 2002.
  4. Лекции по право, Дееспособност на физическите лица – понятие и степен, http://www.bg-pravo.com/2009/10/20.html
  5. Pro Bono, Физически лица, http://probonoforlaw.blogspot.bg/2008/09/blog-post_1674.html