Razrabotki

Деинституционализацията в България и ролята на държавата в процеса. 2 Вариант

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

10 страници - реферат

Съдържание:

  1. Увод
  2. Същност на процеса деинституционализация
  3. Приоритети пред деинституционализацията
  4. Ролята на държавата в процеса на деинституционализацията
  5. Пречки пред деинституционализацията в България
  6. Заключение

Използвани източници:

  1. Национална стратегия за детето 2008-2018
  2. Национална стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в България“ приета от Министерски съвет 2010 г.
  3. Монитирингов доклад за изпълнението на Плана за действие по Националната стратегия за периода: 2010-2011; 2011-2012; 2012-2013 г.