razrabotki

Декоративно изкуство. Видове. Ролята на синтеза при осъществяването им от 1 до 4 клас

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

13 страници - реферат

Съдържание:

  1. Характеристика на декоративното изкуство
  1. Декоративните елементи в детската рисунка
  1. Декоративно изкуство – изразни средства и прилагането им в обучението от 1 до 4 клас
  1. Цветът като изразно средство в детската рисунка

Литература:

  • Ангелова, Л., Теория и методика на Изобразителното изкуство. С., 2014
  • Дамянов, Б ., Георгиева, Т., Методика по изобразително изкуство работа с материали и техники, Пловдив, 2000
  • Занков,О., Развитие и диагностика на изобразителните способности на децата от предучилищна и начална училищна възраст, В. Търново, 2005
  • Папазов, Бл.Теория и методика на обучението по изобразително изкуство.Унив. изд.Ш.,1999