razrabotki

Декоративно изкуство. Разновидности и изразни средства

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

14 страници - реферат

Съдържание

  1. Декоративните елементи в детската рисунка
  2. Живописта като вид изкуство
  3. Изразни средства в декоративната и живописна рисунка
  4. Цветът като изразно средство в детската рисунка

4.1. Изразяване на цветовете

4.2. Хроматични и ахроматични цветове

4.3.  Основни и допълнителни цветове

4.4. Топли и студени цветове

4.5.. Контрастът в рисунката

  1. Система за цветно изграждане на рисунката

Литература:

  •  Ангелова, Л., Теория и методика на Изобразителното изкуство. С., 2014
  • Дамянов, Б ., Георгиева, Т., Методика по изобразително изкуство работа с материали и техники, Пловдив, 2000
  • Занков,О., Развитие и диагностика на изобразителните способности на децата от предучилищна и начална училищна възраст, В. Търново, 2005
  • Папазов, Бл.Теория и методика на обучението по изобразително изкуство.Унив. изд.Ш.,1999