razrabotki

Делово общуване и преговори в бизнеса. Субекти в преговорите

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

14 страници - реферат

Съдържание:

  1. Преговори
  1. Субекти на преговорите
  2. Изясняване ролята и значението на мениджъра
  3. Ролята на мениджъра при водене на търговски преговори
  4. Ефективност на субектите в преговорите

Използвана литература: 

  • Наумов, И., Организационно поведение, София 2004 г.
  • Панайотов, Д., “Психология на бизнеса”, Сиела, С., 2001.
  • Паунов, М., “Организационно поведение”, Сиела, С, 1998.
  • Сб. Преговорите. С., 2005.
  • Шопов, Атанасова и колектив, “Икономика на труда”, С., 2001.