Razrabotki

Демокрация в България и Полша – анализ.

Продажна цена Цена 25.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Анализ - 7 страници

Съдържание:

  1. Въведение
  2. Анализ на демокрацията в България
  3. Анализ на демокрацията в Полша
  4. Сравнителен анализ на демокрацията в България и Полша

Литература:

  1. Европейски политическо сътрудничество. С., 1999.
  2. Основи на Европейската интеграция. С., 1998.
  3. Захариева, Ю, И. Шикова, Кр. Николова. Европейският съюз –история, институции, политики. С., 2004.
  4. Арбластър, А. История на страните от Бениилюкс. Из. РИВА. 2007.
  5. Димитров, А. Международно частно право на Европейския съюз. Бл-д., 2012.