Razrabotki

Детето и детството в променящият се свят – тенденции и перспективи. 2 вариант

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Реферат - 10 страници

 

Съдържание:

  1. Увод
  2. Социално развитие на детето и детството в променящият се свят
  3. Примери за посочване на социално-културна действителност


Използвана литература:

  1. Балева М., Стоянова Ф., Даскалова Ф., Колева М., Горанова М., Христов Р., и колектив; Убенова Даниела//„Пред училище”. С., 2004.
  2. Габрова, Любимка / Семейството и играта на детето/; // Предучилищно възпитание, LII, 2004, N 6,
  3. Валон, Анри / Играта и психическото развитие на детето/; Прев. Ж.Бурушкина; // Педагогика, III, 1993, N 4,
  4. Колева, М., Социално развитие и възпитание на детето. Бл., 2013
  5. Пиаже, Ж., „Избранньиие психологические трудьi. М., 1992
  6. Пирьов, Генчо/Ролята на игрите и играчките за развитие на мисленето (в предучилищна възраст) /; // Предучилищно възпитание, XLIII, 1995, N 3