Razrabotki

Детето и детството в променящия се свят – тенденции и перспективи

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

14 страници - реферат

Съдържание:

 1. Специфика на социалното развитие, възпитание и социализация на детето от предучилищна възраст
 2. Примери от практиката

Социометричен метод „ Позиция на детето в групата” по А. М. Счастная


Литература:

 • Димитров, Д., (2001). Нова забавачница. Допълваща програма за авторски тип детска градина и/или доброжелателно помагало за педагозите от неавторските градини, съпътстващи децата и обогатяващи живота им от 3 до 7 години, Бл., 2001.
 • Димитров, Д. (1995) Предучилищна педагогика, Бл.
 • Колева, М., (1998) Социално развитие на детето. Педагогически условия, С.
 • Колева, М., (2012). В съавторство. Колева, М., Стоименова, В. Стоянова, К. &Джорова, Бл. Опознаване на околната действителност от детето в предучилищна възраст. ПЕДАГОГИЧЕСКА ТЕХНОЛОГИЯ. Бл: УИ „Неофит Рилски”.
 • Психология. Енциклопедия. (1998). Под. ред. РеймъндДж. Корсини. София.
 • Стаматов, Р. (2006). Психология на общуването. Пловдив.
 • Тодорова, Е. (1994). Социална психология. София.
 • Эльконин, Д. Б. (1995). Психическое развитие в детскихвозрастах. Избраныепсихологическиетруды. Москва.
 • Янакиева, Е., (2008).Предучилищна педагогика. Repetitorium (I). Ключ. Обяснения. Допълнения. Благоевград: УИ „Неофит Рилски“.