razrabotki

Детски аутизъм

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

17 страници - теоретична разработка

Съдържание:

Увод

Теоретичен анализ на аутизма

Заключение

Литература: 

 • Андреева Ана. От разбиране на аутизма към помощ и терапия//Сп. Специална педагогика, декември, 2005, с. 34
 • Генев, В., Генетични аспекти на аутизма. Практ. педиатрия, 2008, бр. 5, 5-6.
 • Дечева Екатерина. За аутизма и справянето с него//Сп. Специална педагогика, бр. 3/2005, с. 1
 • Кучарски, Д. Х., Робледо, Дж. „Аутизмът- отговорите на най-важните въпроси”, С., 2007
 • Матанова, В. – “Психология на аномалното развитие” – София 2005 г.
 • Несторов, Ив. Клинична хомеопатична материя медика. София, Изток-Запад, 2005.
 • Паради, С., „Аутизъм и генерализирани разстройства на развитието”, С., 2000
 • Пискова, Й., Р. Венева, Клинична картина и ранна диагностика на нарушенията от аутистичния спектър в ранна детска и предучилищна възраст. Практ. педиатрия, бр. 5, 8–19.
 • Петрова, С., и кол.”50 въпроса и отговора за аутизма. Наръчник за родители и специалисти”, С., 2009
 • Симеонова, Т., „Новости в лечението на аутизма”, С., 2008
 • Танева-Шапкова, П., Някои аспекти на аутизма//Сп. Специална педагогика, бр. 2, 2003, с. 43-44
 • Танева-Шапкова, П., Аутизъм: От теоретично разбиране към психолого-педагогическо въздействие//Сп. Специална педагогика, бр. 2, 2004, с. 41-42
 • Фингаров, С., Педагогически практики при деца с аутистично разстройство. Практ. педиатрия, 2008, бр. 5, 22-24.
 • Цокова, Диана. Аутизъм София, 2004