Razrabotki

Дефиниция, предмет и обект на технологията на социалните дейности с деца

Продажна цена Цена 20.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

8 страници - реферат

Съдържание:

 1. Увод
 2. Същност на социалната работа с деца
 3. Дефиниция на технологията на социалните дейности с деца
 4. Предмет на технологията на социалната работа с деца
 5. Обект на технологията на социалните дейности с деца
 6. Заключение

Библиография:

 1. Ив.Кусев, Основи на социалната работа, София, 1998,
 2. Е.Тодорова, Реалната помощ, Варна, 1999,
 3. Л. Шулман, Изкуството да се подпомагат индивиди, семейства и групия, София, 1994,
 4. Н. Петрова – Димитрова, Основи и методи на социалната работа, София, 2001,
 5. Е.Дюркем, Дуализмът на човешката природа, София, 1990г.,
 6. Ив. Кусев, Основи на социалната дейност, София, 1998г.,
 7. Грънчарова, Г., Анж. Велкова, С. Александрова. Социална медицина, ВМИ-Плевен, 2002
 8. Дерижан Ицка. Технология на социалната работа с деца, УИ “Неофит Рилски”, Благоевград, 2001
 9. Паризов П. Организация и управление на социалните дейности, “Неофит Рилски”, Благоевград, 2000