razrabotki

Децата с агресивно поведение в условията на приобщаващото образование

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

15 страници - реферат

Съдържание:

 1. Увод
 1. Същност на приобщаващото образование
 1. Деца с агресивно поведение в условията на приобщаващо образование
 1. Осъществяване на ефективни корекционно-възпитателно въздействие
 1. Работа за справяне с проблемни поведение на деца със специални образователни потребности
 1. Пътища за преодоляване на проблемно детско поведение
 1. Методи за намаляване на негативно поведение
 1. Заключение

Използвана литература:

 • Терзийска П., „Децата със специални образователни потребности в общата образователна среда”, университетско издателство, Бл., 2012 г.
 • Терзийска, П., В. Георгиева, Н. Чимева, Л. Георгиев, Я. Стоименова, А. Манова, „Особености в методиката на обучение при децата със специални образователни потребности“, Благоевград, 2006
 • Терзийска, П., Интегрирано обучение на деца със специални образователни потребности, Б., 2005.
 • Терзийска, П., Работа с деца със специални образователни потребности“, София, 2008.