Razrabotki

Децата с хиперкинетичен синдром с или без дефицити на развитието на обучението

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

13 страници - реферат

Съдържание

 1. Увод
 1. Специфика на децата с хиперкинетичен синдром
 1. Обучителни трудности
 1. Развитие и организация на обучението
 1. Заключение

Литература:

 • Борянова В., Станкова М. „Хиперактивност и дефицит на вниманието” изд. ФКС 2007 г.
 • Велкова, Р., Асоциирани характеристики на синдрома Дефицит на вниманието/хиперактивно разстройство и нарушения на поведението, сп. „Специална педагогика”, VI, 2005, N 1, с. 10.
 • Манова, М. „Хиперактивното дете” - университетско издателство „Св. Климент Охридски” 2011.
 • Манова, М., Синдромът на дефицит на вниманието с хиперактивност – идентификация и диагностични критерии. –Психологически изследвания, 2001.
 • Манова, М., Хиперактивното дете, Практическо ръководство за разбиране и терапия на деца със синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност, УИ „Св. Климент Охридски”, София, 2012.
 • Матанова, М., Психология на анормалното развитие, София, 2003.
 • Терзийска, П. Деца със специални образователни потребности в общата образователна среда. Бл., 2012.
 • Тополска, Е., Педагогическа подкрепа на деца с дефицит на вниманието и хипеактивност, сп. „Образ и квалификация”, XIII, 2005, N 5.