Razrabotki

Деца с проблеми с адаптацията към детската градина

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 12 страници 

Съдържание

Резюме:

  1. Въведение
  1. Деца с проблеми в адаптацията към детската градина
  1. Профилактични мерки свързан с проблема трудна адаптация на децата
  1. Заключение

Използвана литература

 

Използвана литература:

  • Иванов, Г., Бялков, Б., „Контактът и физическото докосване в педагогическото общуване с децата”, „Предучилищно възпитание”, кн. №8, 2003/№27.
  • Механджийска, Г., „Арттерапия за деца”, „Изобразително обществено възпитание”, кн. №4/2004.
  • Стаматов, Р., „Детска психология”, 2000.
  • Петрова, Б. Адаптация или пътят от сълзата до усмивката//Сп. Предучилищно възпитание, 1/2009.
  • Пенева, Л. Приемственост между ранна и предучилищна възраст - психологически основания и образователни параметри. В сб. Осигуряване и оценяване качеството на обучение. С. 2005.