Razrabotki

Диагностика за училищна готовност по математика за постъпване в 1 клас

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 14 страници

Съдържание

 1. Приемственост в обучението по математика между детската градина и първи клас
 2. Подготовка на децата за училище
 3. Диагностична карта за проверка на математическата подготовка на децата в първи клас
 4. Обобщение

Използвана литература

 • Андреев, М., Л. Цветанова-Чурукова, Д. Тодорина. Дидактика. Бл., 2000.Велинова, Т. Математиката в реалния свят на децата от предучилищна възраст. Ловеч, 2008
 • Велинова, Т. Математиката в реалния свят на децата от предучилищна възраст. Ловеч, 2008
 • Гетова, К. Приятели с цифрите (6–7 г.). София: Анубис. София, 2011
 • Хайдар, Г., За интелектуалното развитие на детето.- Предучилищно възпитание, 7-8, 2000.
 • Даскалова, Ф. Пред прага на училището с букви и картинки. Издателство „ Даниела Убенова“, София, 1997
 • Димитров, Д. По въпроса за интелектуалната готовност на децата за училище. В: Актуални проблеми в европейското педагогическо пространство. Бл.,
 • Чилева, В. Обучението по математика в I-IV клас. Приемственост в обучението по математика между детската градина и първи клас.