Razrabotki

Диагностика на спортното развитие в училищна възраст

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 15 страници

Съдържание

 • Увод
 • Същност, цели и значение на спортната диагностика в училищното физическо възпитание. Образователни изисквания по предмета Физическо възпитание и спорт
 • Проблеми при диагностицирането и оценяването на двигателните способности на учениците
 • Диагностични системи в училищното физическо възпитание.

4.1. Диагностични спецификации във физическото възпитание

4.2. Подход за оценка на постигнатите резултати  при подготовката по различните спортове

 • Заключение


Литература:

 • Батоева, Д., Педагогическа и психологическа диагностика, София, 2007
 • Иванов, С. Оценяване на учениците по физическо възпитание и спорт в средното общообразователно училище. Благоевград, 2006
 • Иванов, П., Педагогическа диагностика, Шумен, 2006
 • Костов, К., Актуални проблеми на физическото възпитание и спорта, Благоевград, 2001
 • Русев, Р., Диагностични системи във физическото възпитание, Благоевград, 2007
 • Рачев, К., Теория и методика на физическото възпитание, Пловдив, 2009
 • Тодорина, Д., Педагогическата теория и практика – в действие, Благоевград, 2011
 • Попкочев, Т., Социалнопедагогическа диагностика, Благоевград, 2015