Razrabotki

Диетично хранене при гестационен диабет

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Литературен обзор (обзорна статия) - 13 страници 

 

Съдържание

Резюме:

Цел на литературния обзор:

Материали и методи:

Въведение: 

Изложение:

Хранене при диабетно болни

Диетично хранене и хранителен режим при гестационен диабет

Препоръки за хранителен режим

Заключение: 

Използвана литература:

Използвана литература

  • Борисова, А. Препоръки за добра клинична практика при захарен диабет. София, 2013.
  • Боянов М, Ванкова М. Качество на живот при захарен диабет. 2013.
  • Дамянова, М. Ръководство на диабетика за постигане на условно здраве. София, 2011.
  • Диабет. Пълен справочник на американската диабетна асоциация. София, Скорпио, 2010.
  • Добрилова П. Интегрираните грижи като елемент на първичната медицинска помощ. Обща Медицина, 2016.
  • Експертна комисия по диагностика и класификация на захарен диабет: Доклад на Експертната комисия по диагностика и класификация на захарен диабет. Грижа за диабет. 2000.
  • Препоръки за здравословно хранене за населението в България 18-65 години. МЗ, НЦОЗА, София. 2008.

https://www.ncpha.government.bg/images/___NCPHA/__Publications/_Leaflets_NewsLetters/ Healthy_eating_18_65.pdf

  • Стефанова К, Добрилова П, Маринова А. Промоция на здравето – нова философия на общественото здраве, ХIV Международна научна конференция, Варна, 2015, 566-571.