Razrabotki

Дизартрия

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 12 страници

Съдържание:

 1. Определение за дизартрия
 2. Същност на дизартрията
 3. Терминологичен анализ и дефиниране
 4. Причини и форми за възникване на дизартрия
 5. Предизвикателства пред логопедичната практика

Използвана литература:

 1. Бояджиева-Делева, Е. Дизартрия в детска възраст – терминологичен обзор, Специална педагогика, 2011
 2. Бояджиева-Делева, Е. Позитивни и негативни фактори за езиковото и когнитивното развитие на деца с дизартрия, 2012
 3. Карагьозов И. Проблеми на специалната педагогика. София 2000
 4. Матанова В. Характеристика и идентификация на комуникативните нарушения. София, 2001
 5. Разстройства на интонационните качества на речта при деца с церебрална парализа". Специална педагогика, Декември 2010
 6. Симонска, М. Комуникативни нарушения при неврологични увреди в детска възраст. Благоевград, 2013