Razrabotki

Длъжностно-квалификационни стандарти. Длъжностна характеристика.

Продажна цена Цена 20.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

13 страници - курсова работа

Съдържание

Увод

  1. Същност и предназначение на длъжностната характеристика
  2. Елементи от изграждането на една длъжностна характеристика
  3. Ползи за служителите от използването на длъжностни характеристики
  4. Ползи за ръководителите от използването на длъжностни характеристики
  5. Най-често допускани грешки при разработване на длъжностни характеристики

Заключение

Използвана литература:

  1. “Управление на човешките ресурси“ – доц. д-р Мирослава Пейчева, „Тракия-М“, София, 2012г.
  2. Организационно консултиране, мениджмънт, управление на човешките ресурси, Том 3 – С. Джонев, П. Димитров, „Ен Джи Би Консултинг“, София, 2015г.
  1. Лекции по „Управление на човешките ресурси“