Razrabotki

Длъжностно-квалификационни стандарти. Длъжностна характеристика. 2 вариант

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 8 страници

Съдържание:

 1. Увод
 2. Същност и предназначение на длъжностната характеристика.
 3. Елементи от изграждането на една длъжностна характеристика.
 4. Ползи от използването на длъжностни характеристики и последствия от липсата им.
 5. Най-често допускани грешки при изработване на длъжностна характеристика.
 6. Заключение

 

Библиография:

 1. Джонев, С., Димитров, П., Организационно консултиране, мениджмънт, управление на човешките ресурси, Том 3, Ен Джи Би Консултинг, С., 2015г.
 2. Кодекс на труда.
 3. Харизанова, О., Давидков, Ц., Организационно поведение в културен текст, тематичен брой, Национална библиотека „Св.св. Кирил и Методий“ - София, С., 2015г.
 4. Пейчева, М., Управление на човешките ресурси, Тракия-М, С., 2012г.
 5. Шопов, Д., Атанасова, М., Управление на човешките ресурси, Тракия-М, С., 2009г.

Резюме: В настоящата разработка  е засегната темата за длъжностно-квалификационните стандарти, с акцент върху длъжностната характеристика. Определена е нейната същност и предназначение. Детайлно се изброяват основните елементи, участващи в нейното изграждане. Набляга се върху ползите от използването на длъжностните характеристики и последствията от липсата им. Упоменати са най-често допусканите грешки при изработването на длъжностна характеристика.

Ключови думи: длъжност, характеристика, организация, служител, ръководител.